מילוי מטפים ובדיקת מערכות כיבוי אש וגילוי עשן – תחזוקה ותיקון של מערכות גילוי עשן וכיבוי אש

לפי החוק בישראל כל בית עסק שמחוייב על-פי התקן להתקין במקום אמצעי הגני בפני דלקות כגון מערכות לגילוי עשן ומערכות כיבוי אש כולל אביזרים הנלווים כגון מטפים ואביזרי עזר נוספים, מחוייב גם לבצע בדיקות תקופתיות במטרה לבדוק מצבן של המערכות ואביזרים, כאשר על בעל עסק להצטייד באישור שאכן המערכות עברו בדיקת תקופתית והן תקינות ופועלות.